Mitä on ilmastonmuutos?

Mitä on ilmastonmuutos? Lue tämä yksinkertainen opas

Maan keskilämpötila on noin 15 ° C, mutta se on aikaisemmin ollut paljon korkeampi ja matalampi.

Ilmastossa on luonnollisia vaihteluja, mutta tutkijoiden mukaan lämpötilat nousevat nyt nopeammin kuin koskaan ennen.

Tutkijat uskovat, että lisäämme luonnollista kasvihuoneilmiötä, kun teollisuudesta ja maataloudesta vapautuneet kaasut vangitsevat enemmän energiaa ja nostavat ilmaston lämpötilaa.

Tätä kutsutaan ilmastonmuutokseksi tai ilmaston lämpenemiseksi.

Mitä ovat kasvihuonekaasut?

Kasvihuonekaasu, jolla on suurin vaikutus lämpenemiseen, on vesihöyry. Mutta se pysyy ilmakehässä vain muutaman päivän.

Hiilidioksidi (CO2) pysyy ilmakehässä kuitenkin paljon kauemmin. Palautuminen esiteolliselle tasolle veisi satoja vuosia, palautumisen voisi hoitaa vain luonnolliset asiat, kuten valtameret.

Suurin osa ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä johtuu fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Kun hiiltä sitovat metsät kaadetaan ja jätetään mätänemään tai poltetaan, varastoitu hiili vapautuu ja myötävaikuttaa ilmaston lämpenemiseen.

Ilmastonmuutos: Missä olemme nyt

Teollisen vallankumouksen alettua noin vuonna 1750 CO2-tasot ovat nousseet yli 30%. Hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on suurempi kuin milloinkaan viimeisen 800 000 vuoden aikana.

Muita kasvihuonekaasuja, kuten metaania ja typpioksidia, vapautuu myös ihmisen toiminnan kautta, mutta niitä on vähemmän kuin hiilidioksidia.

Mikä on todiste lämpenemisestä?

Maailman meteorologisen järjestön (WMO) mukaan maailma on noin astetta lämpimämpi kuin ennen laajaa teollistumista.

WMO sanoo, että viimeiset viisi vuotta, 2015–2019, olivat ennätyksen lämpimimmät.

Koko maapallon keskimääräinen merenpinta nousi 3,6mm vuodessa vuosina 2005-2015.

Suurin osa tästä muutoksesta johtui siitä, että veden määrä kasvaa ilmaston lämpenemisen takia aiheutuvan jään sulamisen vuoksi.

Jää sulamisen uskotaan nyt olevan tärkein syy merenpinnan nousulle. Suurin osa maailman lauhkean alueen jäätiköistä on vetäytymässä.

Ja satelliittitiedot osoittavat, että arktinen meri-jää on dramaattisesti laskenut vuodesta 1979. Grönlannin jäätiköllä on viime vuosina ollut ennätyssulaa.

Lämpö rikkoo osan Grönlannin jäätiköstä

Satelliittitiedot osoittavat myös, että läntisen Etelämantereen jääpeite on menettämässä jäätä. Äskettäin tehty tutkimus osoitti, että myös Itä-Antarktis on saattanut alkaa menettää jäätä.

Muuttuvan ilmaston vaikutukset näkyvät myös kasvillisuudessa ja maaeläimissä. Näitä ovat kasvien aikaisemmat kukinta- ja hedelmäajat sekä muutokset eläinten alueilla.

 

Kuinka paljon lämpötilat nousevat tulevaisuudessa?

Globaalin pintalämpötilan muutos vuoden 1850 ja 2000-luvun lopun välillä on todennäköisesti yli 1,5°C, useimmat simulaatiot viittaavat siihen.

WMO sanoo, että jos nykyinen lämpenemistrendi jatkuu, lämpötilat voivat nousta 3–5 astetta tämän vuosisadan loppuun mennessä.

2°C: n lämpötilan nousua oli pitkään pidetty vaarallisen lämpenemisen porttina. Viime aikoina tutkijat ja päättäjät ovat väittäneet, että lämpötilan nousun rajoittaminen 1,5°C:seen on turvallisempaa.

YK johtaa poliittisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vakauttamiseksi. Kiinassa on enemmän hiilidioksidipäästöjä, kuin missään muussa maassa. Sitä seuraavat Yhdysvallat ja Euroopan unionin jäsenvaltiot, vaikka päästöt henkilöä kohden ovat Kiinassa paljon suuremmat.

Mutta vaikka nyt vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä dramaattisesti, tutkijoiden mukaan vaikutukset jatkuvat. Suurilla vesistöillä ja jäällä voi kestää satoja vuosia reagoida lämpötilan muutoksiin. CO2:n poistaminen ilmakehästä vie vuosikymmeniä.

 

Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa meihin?

On epävarmuutta siitä, kuinka suuri muuttuvan ilmaston vaikutus on.

Se voi aiheuttaa makean veden puutetta, muuttaa dramaattisesti kykyämme tuottaa ruokaa ja lisätä tulvien, myrskyjen ja helleaaltojen aiheuttamia kuolemantapauksia. Tämä johtuu siitä, että ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän äärimmäisten sääilmiöiden esiintyvyyttä – vaikka yksittäisten tapahtumien yhdistäminen maapallon lämpenemiseen on monimutkaista.

Kun maailma lämpenee, enemmän vettä haihtuu, mikä lisää kosteutta ilmassa. Tämä tarkoittaa, että monilla alueilla sataa voimakkaammin – ja joissakin paikoissa lumisateita. Kuivuuden riski sisämaalla kuumina kesinä kuitenkin kasvaa. Myrskyjen ja merenpinnan nousun odotetaan lisää tulvia. Mutta näissä malleissa on todennäköisesti erittäin voimakkaita alueellisia vaihteluita.

Luopuisitko naudanlihasta auttaaksesi planeettaa?

Köyhät maat, joilla on vähiten valmiuksia selviytyä nopeasta muutoksesta, voivat kärsiä eniten.

Kasvien ja eläinten uskotaan kuolevan sukupuuttoon, kun elinympäristöt muuttuvat nopeammin kuin lajit voivat sopeutua. Ja Maailman terveysjärjestö (WHO) on varoittanut, että miljoonien terveys voi olla uhattuna malarian, veden välittämän taudin ja aliravitsemuksen lisääntymissen takia.